Vedecké základy laserovej terapie

Vedecké základy laserovej terapie

Terapeutické laserové prístroje sa používajú na celom svete už viac ako dvadsať rokov, ale len nedávno sa táto technológia širšie integrovala do bežnej lekárskej praxe. Technologické a výrobné inovácie umožnili, aby boli laserové prístroje cenovo dostupné a zároveň mali adekvátny výkon umožňujúci komplexnú terapiu v primeranom čase. S pribúdajúcimi štúdiami zisťujeme, že terapeutické lasery sú účinné v liečbe mnohých porúch.

Fotochemický efekt v cieľovej bunke nastáva po absorpcii laserového svetla chromoformi (časť bunky absorbujúca svetlo). Fotobiomodulácia, ako tento jav vedci výstižne pomenovali, je príkladom fotochemického procesu, v ktorom fotóny emitované z laserového zdroja pôsobia na cieľové bunky a spôsobujú stimulačné alebo inhibičné biochemické zmeny.

Existuje viac ako 3000 publikovaných štúdií o neablatívnej laserovej terapii. Mnohé z týchto štúdií boli vykonané na bunkách in vitro a ukázali presvedčivé výsledky týkajúce sa vplyvu laserového svetla na rôzne typy buniek. Dokázali zvýšenie angiogenézy, predĺženie neuritov, normalizáciu iónových kanálov, stabilizáciu bunkovej membrány a mnoho ďalších
bunkových zmien.

Presný mechanizmus účinku fotobiomodulácie je vo vedeckej komunite stále diskutovaný. Pravdepodobne sa zapája niekoľko mechanizmov v závislosti od typu stimulovanej bunky. Doposiaľ najviac podporovaným mechanizmom je, že cytochróm C, ktorý sa nachádza na vnútornej membráne mitochondrie, pôsobí ako fotoreceptor. Cytochróm C absorbuje svetlo od 500 nm do 1100 nm vďaka špecifickým vlastnostiam tejto veľkej molekuly. Akonáhle je svetlo absorbované, cytochróm C sa excituje, takže sa môže ľahšie viazať s kyslíkom a stane sa cytochróm C oxidázou, zlúčeninou kritickou pre tvorbu ATP. ATP je aktivovaný transportér energie v bunke a uľahčuje mnohé biologické reakcie alebo sekundárne mechanizmy. Tieto bunkové mechanizmy iniciujú redukciu bolesti, redukciu zápalu a hojenie tkaniva.

Bunky a biologické tkanivo reagujú na svetlo v širokom rozsahu vlnových dĺžok, od ultrafialového po takmer infračervené. Voľba správnej vlnovej dĺžky zaručuje, že svetlo bude prenikať cez kožu, tuk a sval do ošetrovaných cieľových buniek. Biologické tkanivo buď odráža, absorbuje, rozptyľuje, alebo prepúšťa svetlo. Primárne chromofory v tkanive, relevantné pre aplikáciu laserovej terapie sú hemoglobín, oxyhemoglobín, voda a melanín.

Ak dôjde k hĺbkovo prenikajúcej fotobiostimulácii, dochádza k úľave od bolesti, zníženiu zápalu a urýchleniu hojenia tkanív. Najlepšie klinické výsledky sa dosiahnu, keď sa do cieľového tkaniva dostane dostatočný počet fotónov. Terapeutická dávka sa meria v Jouloch (J) dodávaných na cm2.

Dokázalo sa, že tkanivá, ktoré sú ischemické v dôsledku zápalu, opuchu a poškodenia vykazujú významne vyššiu odozvu na svetlo lasera ako normálne tkanivo. Biologická reakcia na zaplavenie fotónmi zahŕňa syntézu DNA / RNA, zvýšené hladiny cAMP, syntézu proteínov a kolagénu a proliferáciu buniek. Tieto reakcie vedú k rýchlej normalizácii, regenerácii a hojeniu poškodeného tkaniva – laserové svetlo moduluje bunkový metabolizmus.

Absorpcia energie laserového svetla kožou a podkožným tkanivom sa odhaduje na 50 – 90%, pričom absorpcia sa zvyšuje zároveň so zvyšujúcou sa vlnovou dĺžkou. Dlhšie vlnové dĺžky až do približne 1 000 nm sú výhodné pre hlbšie prenikanie, ktoré iniciuje zmiernenie bolesti a zápalu a urýchlenie hojenia. Prienik svetla do tkaniva je kľúčom k terapeutickým výsledko a dlhšie vlnové dĺžky vedú k hlbšej penetrácii.