YA Athletics

Privátny fitness Club, kde pod dohľadom našich špecializovaných odborníkov dosiahnete úžasný pocit z pekného a zdravého tela, mysle a sebavedomia. Naši odborní tréneri využívajú metódu, ktorá je zameraná na aktívny pohyb a rozvoj funkčného potenciálu klientov, dohľadajú tak na zdravotný aspekt cvičenia, správneho dýchania a správneho držania tela pri aktivitách a cvičení.